PROGRAM FESTIVALU VĚDY 2017

Celodenní bohatý program Festivalu vědy, který bude populárním a interaktivním způsobem
představovat přírodovědné a technické obory.

Program Festivalu vědy umožní, že si budete moci na vědu doslova „sáhnout“. Na mnoha venkovních stanovištích na travnaté ploše u Vítězného náměstí (Kulaťáku) na Praze 6 a v prostorách Národní technické knihovny se vám budeme snažit přiblížit tento, pro mnohé málo známý, badatelský svět. Zjistíte tak, že: „Věda má rozmanité podoby a využití“, jak uvádí Pavel Bělobrádek, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace.

Festival vědy 2017 - plánek
Festival vědy 2017 - plánek (legenda)
  • 6. září 2017
  • Účastníci akce
DDM hl. m. Prahy
Dům dětí mládeže hl. m. Prahy
Volnočasové aktivity pro děti i dospělé

Stanice přírodovědců a Stanice techniků jsou dvě ze sedmi středisek Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Jedná se o jedinečná místa, která mají nepostradatelný význam pro volný čas dětí a mládeže. Významně se také podílí na rozvoji PaVědy – kroužků pro začínající vědce.


1. Stanice přírodovědců Stanice přírodovědců sídlí na Smíchově a funguje už více než 60 let. Děti si zde mohou vybrat z pestré nabídky především přírodovědně zaměřených kroužků. Stanice pořádá pobytové i příměstské tábory. Pro veřejnost připravuje akce a výstavy. Je garantem krajských kol chemické, zeměpisné a biologické olympiády. Chovatelskou specializací Stanice přírodovědců jsou expozice exotických plazů (např. krokodýla nilského, kajmanů trpasličích, varanů či leguánů). V areálu se nachází expozice zvířat a rostlin, naučná stezka a dětské hřiště.

Na festivalu si můžete odlít zkameněliny. Domů si pak odnesete vlastnoručně vyrobeného prvohorního trilobita či druhohorního amonita. Uvidíte ukázky minerálů z naší sbírky a mikroskopické preparáty.
A to není vše. Připravili jsme pro vás také malou chemickou laboratoř, kde poznáte chemii vlastníma rukama. Některé z pokusů si můžete vyzkoušet sami, další vám pouze předvedeme. Uvidíte tajné písmo, psaní elektrodou, faraonovy hady, sopku, zapalování vodou, Thórovo kladivo, odběr krve a další.

web: www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu


2. Stanice techniků
Stanice techniků svým technickým zázemím a uměleckým potenciálem dalece přesahuje hranice Prahy. Vedle mnohaleté tradice modelářských oborů se v posledních letech rozvíjí i další technické a vědecké oblasti formou moderních vzdělávacích metod. Technická sféra je na Stanici v symbióze se sférou uměleckou.
Ve stánku Stanice techniků se můžete seznámit s LEGO roboty, které vznikají v rámci kurzů robotiky, vyzkoušet si můžete řezání laserem sestrojeným přímo na Stanici techniků nebo se zúčastnit souboje RC tanků.

web: www.ddmpraha.cz/stanice-techniku


3. PaVěda
Malí badatelé
PaVěda jsou kroužky pro všechny malé vědce. Nejmladší návštěvníci Festivalu vědy si budou moci vyzkoušet, jak to vypadá na jejich lekcích. Tento rok je pro ně připravený pokus "barevné mléko", při kterém dochází k porušení povrchového napětí na povrchu kapaliny.

web: www.ddmpraha.cz/stanice-techniku

ČVUT v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Že je technika nudná a že se hodí jenom pro kluky?

Tyto a další mýty o studiu techniky se bude snažit vyvrátit a o vaši přízeň ucházet, jedna z nejstarších a největších technických univerzit v Evropě, kterou je České vysoké učení technické v Praze.

Zažijete „Vědu a techniku z ČVUT všemi smysly“. Zahrajete si naši hru „Mladý inženýr“, takže už teď se můžete začít těšit, protože o vědu, techniku a zábavu nebude rozhodně nouze. Zábavná věda z ČVUT vás bude prostě bavit :-).

V rámci oslav výročí 310 založení ČVUT bude v letošním roce mimořádně realizovaná atraktivní expozice „Technika pro zdraví na ČVUT“, pro kterou si připravily program tyto fakulty:

Fakulta biomedicínského inženýrství vám zde předvede nejrůznější monitorovací systémy (iHealth, Diabetesdagboka a měření kyslíku v krvi). Vyzkoušíte si masáž srdce na figuríně určené k nácviku, zajímavé bude měření výchylek těžiště těla a uvidíte ukázky práce fyzioterapeutů. Prohlédnete si sanitku FBMI a její vybavení, změří vám tam cukr v krvi a tlak.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská zde bude prezentovat především Radiologickou fyziku a Radiofarmaka. Co vše se skrývá za rentgenem? Víte, že existují obory nukleární medicína a radioterapie? Jak vůbec lze vyšetřovat v nukleární medicíně a co vše je k tomu potřeba? Tady se vše dozvíte a také i to, jak fungují detektory, jak vypadá lineární urychlovač, co je protonové centrum a mnoho dalšího.

Fakulta stavební - Technika a zdravá voda
Fakulta stavební vám ukáže praktické příklady, co vše díky technice víme o vodě. Pod mikroskopy uvidíte živočichy a organismy, které můžete ve vodě nalézt. Naučíte se rozeznávat rozdíly mezi těmi dobrými a špatnými. Zahrajete si pexeso, kde budete hodnotit chování člověka k vodě a ti nejšikovnější si z našeho stánku budou moci jednoho živočicha odnést. Bez vody by nebylo života na Zemi a zdravá voda je nezbytná pro naše zdraví.

Fakulta elektrotechnická - Lidské tělo
Lidské tělo jako každý organismus vysílá množství informací o vlastních fyziologických procesech. Tyto informace v podobě biologických signálů lze jednoduše snímat jako elektrické či jiné fyzikální veličiny. Relativně jednoduché snímání a zpracování je využíváno v medicíně, sportu, reklamě a v oborech, kde je nutno nahlédnout do lidského těla. Ukážeme Vám, jak tyto přístroje fungují, o čemž se můžete přesvědčit doslova na vlastní kůži.


V Tech zóně ČVUT se interaktivně představí a předvedou všechny naše fakulty a některé součásti.

Fakulta stavební ČVUT – Budovy jinak
Proměníte se ve stavaře a naučíte se měřit a vážit cementové vzorky. Ukážeme vám, k čemu v praxi slouží Schmidtovo kladívko a sami si budete moci postavit dráhu vodního slalomu na atraktivním modelu RIO. Abyste dráhu mohli dobře otestovat, budete mít možnost vyrobit si pomocí speciální řezačky na polystyren vlastní loďku. Stejně jako u předchozích ročníků, i letos bude pro zájemce připravena buttonovačka na výrobu placek.

Fakulta strojní ČVUT – Lepší pohled na svět
Umožníme vám lepší pohled na svět prostřednictvím nejmodernější techniky, na jejímž vývoji se naše fakulta podílí ve spolupráci s firmou Meopta. Budete mít možnost hledět do dáli nejmodernějším typem bionokuláru nebo se budete moci na vlastní oči přesvědčit, jak moc jemná mechanika je uvnitř profesionálního puškohledu.

Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT ve spolupráci s Fakultou strojní – Sportovní střelba a ještě něco navíc
Dozvíte se, co obnáší role profesionálního sportovního střelce. Že je to stres, tak „o tom žádná“. Vědci z oboru Biomechaniky člověka, vám míru stresu před začátkem a po skončení střelby změří a poradí, jak jej lépe zvládat.

Fakulta elektrotechnická ČVUT – Neživé a přesto se hýbe
Přijďte se podívat, jak funguje zařízení, které dokáže spočítat kostičky na házecích kostkách, jak udržet ve vzduchu věci pomocí magnetické levitace, jak se měří teplota v barvách, jak je možné bezdrátově přinášet energii a mnoho dalšího. Také se seznámíte s našimi wITches. Jedná se o studentky ČVUT, které vzdělávají mladé talenty v oblasti programování, elektrotechniky nebo robotiky. Tyto slečny mají připravené zajímavý program pro návštěvníky každého věku.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT – Jaderné hrátky
Uvidíte materiály vyvíjené přímo pro medicínské aplikace, např. drátky s tvarovou pamětí a steny z nich vyrobené, výrobky na bázi hořčíku apod. – to vše představí a okomentují naši vědečtí pracovníci z katedry materiálů.

Předvedeme matematický model pohybu chodců (multiagentní systém) a jeho použití pro simulaci chování davu (především v situaci hromadného opuštění místnosti).  Budete mít možnost některé parametry modelu měnit a přímo sledovat jejich vliv na výsledky.

Dozvíte se něco o Segmentaci dat z magnetické rezonance. Je to jedna z používaných medicínských zobrazovacích metod, která umožňuje získat snímky vnitřních orgánů lidského těla. Předvedeme výsledky spolupráce KM s IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) - použití geometrických metod, přesněji řečeno řízeného pohybu křivek v obraze pro tzv. segmentaci obrazových dat z  magnetické rezonance srdce. Touto metodou je možné v obraze automaticky detekovat hranici srdeční komory (a pohyb této hranice v čase) a tím napomoci odhalení onemocnění srdce.

Fakulta architektury ČVUT – PET-MAT architektura z lahví
Nevěřili byste, že Polyethylen tereftalátu, zkráceně PET, je mnohokrát využitelný materiál, také v architektuře. Na Fakultě architektury ČVUT stavíme stavby z PET lahví a různě s PETem experimentujeme. Na Festivalu vědy vám představíme PET cihlu, na kterou máme patent, a ukážeme vám, jak se dá recyklovanými PET lahvemi tisknout na 3D tiskárně.

Fakulta dopravní ČVUT – Dopravní hrátky
Vyzkoušíte si Dopravní simulátor, budete mít příležitost řídit vozidlo nebo motorku na speciálním simulátoru, který potěší jak malé, tak i velké návštěvníky. Simuluje řízení v provozu i na závodním okruhu, takže si budete moci vyzkoušet, jaké to je být řidičem a řešit různé situace, které se během jízdy mohou přihodit. Hlukoměr - změří sílu vašich hlasivek, možná druhý den budete mluvit pouze potichu. A na závěr vás nemine testík dopravních znalostí - vyzkoušíme si, jak jste na tom. Bude to prostě taková škola hrou.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – Bio hrátky
Přijďte si prohlédnout a složit medicínské modely lidského těla. Pro malé návštěvníky je připraven jednoduchý poznávací kvíz (razítka s orgány, razítka s kostmi správně umístit do předlohy člověka). Také se seznámíte s optickými klamy, prohlédnete si čočky pro krátkozrakost a dalekozrakost. Určitě zajímavá bude ukázka separační dělící metody, na příkladu oddělení potravinářského barviva z vody za pomoci aktivního uhlí, stejně tak jako biologické vzorky pod mikroskopem. Budete svědky praktické ukázky fungování termokamery a možnostmi jejího použití v praxi. A co se týče robotiky, vyzkoušíte si jak není jednoduché ovládat roboruku.

Fakulta informačních technologií ČVUT – Buď FIT!
Máte v peněžence čipovou kartu? A víte, jak vlastně funguje? Uvidíte názornou ukázku toho, jak jsou tyto karty doopravdy bezpečné. Dozvíte se spoustu zajímavostí a také to, jak se chránit proti jejich zneužití. Těšit se také můžete na 3D tiskárnu RepRap. Představte si stroj, do kterého pošlete počítačový 3D model, který se vejde do prostoru tiskové plochy (nyní 20x20x15 cm). Chvíli počkáte a dostanete skutečný objekt vytisknutý z plastu, který si můžete osahat v ruce. A z jakého plastu? To vám rádi prozradíme přímo na Festivalu vědy. Tiskárna se vám vejde na stůl, a dokonce si ji můžete sami postavit za několik tisíc korun. Další výhodou je, že je kompletně open source. Navíc 3D tiskárna umí vyrobit části sama sebe. To není sci-fi, je to realita.

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT – Je to věda vydělat si peníze?
Nejméně dva a čtvrt tisíce let nás dějinami doprovází ekonomie, nauka o správném hospodaření. Ovlivňuje životy nás všech a proto je dobré jí porozumět. Už půl druhého století jsou jejím klíčovým pojmem inovace. Technici inovují, ekonomové inovace zhodnocují. Připomenete si to třeba mincí, kterou můžete vyhrát ve stánku Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze.

Inkubátor ČVUT – InQbay
Máte inovativní nápady a nevíte, na koho se obrátit? Poradíme vám ve stánku podnikatelského inkubátoru ČVUT InQbay, kde také představíme úspěšné projekty mladých talentů.
MOB-Bars předvede ochranné mobilní bariéry odolné vůči průstřelům, prolomení a překlopení.
Redcap solutions představí ve svém mikrobusu speciální systém vzdušné ochrany.
S Imaglee popustíte uzdu své fantazii během vzdělávací karetní hry s kreativními obrázky.

Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická - Studentské formule
Rok co rok týmy našich studentů konstruují a staví své sny - studentské formule (elektroformule a se spalovacím motorem). Každé léto je s hrdostí představují světu a účastní se mezinárodních soutěží, kde si vždy vedou nad míru dobře.

VŠCHT
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Chemie je všude kolem nás

Chemici předvedou své oblíbené experimenty, pohrají si s kapalným dusíkem a suchým ledem, ukáží rychlé a pomalé hoření papíru či chemický semafor.

Technologie ve výrobě léčiv

Léčiva dnes hrají významnou roli v životě člověka. Proto vědci neustále přicházejí s novými postupy, jak vyrábět nová, účinná a šetrná léčiva. S tím, jak se vyvíjí organická syntéza léčiv, jde ruku v ruce i vývoj průmyslové výroby čili technologie. Tento stánek Vám přiblíží vývoj technologie od laboratorního do průmyslového měřítka a dále metody přípravy a charakterizace pevných lékových forem - tablet.

Bakterie - pomocník či nepřítel

Medicína, to nejsou jen lékaři a léčiva, ale i moderní materiály s antibakteriálními, bioaktivními a ochrannými vrstvami. Různorodé využití mají i speciální skla a moderní biokeramické materiály. A takové materiály uvidíte a osaháte si na našem stánku.

Polymery chrání a léčí

Jakou roli hrají polymery při výrobě a použití léčiv? Kolik potravin polymery ochrání? Z čeho jsou krevní vaky? Přijděte se podívat a vyzkoušet si specifické chování polymerů!

Věda pro zdraví

Vyzkoušejte si nejmodernější technologie úpravy pitné vody, přijďte se podívat zblízka na (mikro)organismy žijící ve vodách a na nejvyspělejší detektor pro kontrolu kvality vody či obsahu methanolu v nápojích, který dokáže rozpoznat široké spektrum chemických látek na dálku (Ramanův spektrometr + FTIR + XRF).

Raket(k)ová základna

Zažijte oheň na vlastní kůži. Budeme zapalovat vodík, zemní plyn a etanol. Občas se pokusíme zažehnout model raketového motoru. Zkuste si sami vystřelit raketku, zlikvidovat oheň hasicím přístrojem nebo si nechte zapálit oheň přímo na vaší ruce. Využití mikroorganismů pro zdraví a technologie. U nás můžete ochutnat, jak vzniká pivo, od sladu, přes sladinu a mladinu až po finální produkt. A také uvidíte fotobioreaktor v akci, ve kterém se pěstují mikroskopické řasy, které někdy nesou označení jako "superpotravina".

HIV, Zika, Ebola, jak se jim bránit? Mohou nám i pomoci?

Přijďte se dozvědět něco více o virech HIV, Zika nebo Ebola, ať už formou naučnou anebo zábavnou. Seznamte se s mikroorganismy, které nás obklopují anebo objevte krásu 3D zobrazení biologických objektů. Zjistěte, jak vypadají zblízka nádorové buňky a k čemu při výzkumu slouží. To vše a mnohem více na našem stánku pro malé i velké.

Obiloviny jsou základ

Na stánku můžete ochutnat jak klasický chléb a pekařské výrobky, tak některé moderní produkty z obilovin včetně například také bezlepkových. Dozvíte se, jak obilí putuje z pole do mlýna, jak se vyrábí mouka a jak se z mouky vyrábí chléb, pečivo nebo třeba těstoviny.

Mléko – nezbytná součást vyvážené stravy

Přijďte se dozvědět, jak se vyrábí sýr a ostatní mléčné výrobky. Tušíte, co jsou to probiotika a bakterie mléčného kvašení? Víte, jaký tuk je nejlepší na smažení?

O výživě hravě a zdravě

Stánek pro malé a větší: veselé, ale i naučné kvízy o výživě člověka; odpovědna, co jste chtěli vědět o výživě člověka a báli jste se zeptat.

Odhal nekvalitní a šizenou potravinu

Přijďte si ověřit, že Vaše chuťové buňky jsou spolehlivým indikátorem kvality a naučte se jim důvěřovat. Po ochutnávce spolehlivě odlišíte čokoládu a čokoládovou pochoutku, fermentovaný nebo tepelně opracovaný salám nebo pomerančový džus nebo nektar.

Příroda je naší inspirací

Chemici nemusí vždy v laboratořích vyvíjet jen nové látky, často je lepší podívat se na přírodu a vybrat si z ní. České léčivky jsou známé, ale poznáte i dovezené z Amazonie?

Počítače v medicíně

Nejen lékař a sestra mají své místo v medicíně. U našeho stánku uvidíte počítače a roboty, kteří zvládají diagnostiku stejně dobře.

Hrátky s fyzikou a fyzikální chemií

Získávání léčivých látek přírodního původu lze různými způsoby, například destilací s vodní párou, kterou předvedeme. Dále si pohrajeme s elektřinou a magnetismem. Analytika a chemické inženýrství pro zdraví

Spektrometricky ověříme pravost šperků, léků, či složení alkoholického nápoje. Ukážeme využití 3D tiskárny v moderním chemickém inženýrství, seznámíme se s mikrofluidikou. Připravíme si a okusíme lyofilizované ovoce.

web: www.vscht.cz

Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Co ve škole neuvidíte

Ukážeme vám, že když je dost kyslíku, dá se zapálit téměř všechno. Uvidíte hoření různých látek (železo, uhlík, síra, atd..) v kyslíkové atmosféře. Vyzkoušíte si kreslení ohněm. Některé látky, takzvaná okysličovadla, svým rozkladem podporují hoření a toho využijeme při kreslení obrázků. Ne vždy však musí oheň spalovat a proto si ukážeme i opačný případ. Vhodně namíchaná směs lihu a vody hoří, aniž by páchala nějaké velké škody… Na vlastní oči uvidíte výrobu sloní zubní pasty… Předvedeme vám vodotrysk v láhvi. Na tomto zajímavém experimentu si ukážeme extrémní rozpustnost amoniaku ve vodě.

Magická chemie
Vzájemné ovlivňování molekul a světla nám odkrývá strukturu studovaných látek. Molekuly mohou světlo jak pohltit tak vydávat. Na vlastní oči uvidíte přeměny světelné, tepelné a chemické energie. Názorné ukázky zahrnou různé druhy hoření. Neviditelné kresby vhodné pro špionáž nebo jako ochranné prvky bankovek, cenin a dokladů. Pomocí elektrické energie namnožíme svítící plazmu.

Magnety jsou boží!
Magnety jsou všude kolem nás. Ukážeme vám, jak využívá naše Země magnetické pole při ochraně všeho živého, rostliny a živočichové při orientaci, lékaři při zkoumání lidského těla nebo chemici při určování struktur sloučenin. Přijďte si s námi vyzkoušet efektní pokusy s magnety, podívat se do nitra silného supravodivého magnetu, nebo odhalit strukturu molekul.

Výbava chemické laboratoře
Laboratoř nejsou jen chemikálie. Její součástí je také celá řada strojů a speciálních zařízení, které s chemikáliemi něco dělají. Dnes jich lze mnoho koupit, ale co když vymyslíte proces, který před vámi ještě nikdo nikdy nedělal? Můžete k němu potřebovat zařízení, které také ještě nikdo nedělal. Víte zhruba co by mělo umět, ale zatím neexistuje. A právě pro tento případ jsme tu my. Můžeme vytvořit to, co ještě nikdy nikdo před námi.
Protože chceme jít s dobou, ukážeme vám moderní způsoby výroby. 3D tisk, CO2 laserový plotter, je to co uvidíte v činnosti. Seznámíme vás s principy práce těchto technologií.

Chemická komunikace společenského hmyzu
Chemická komunikace je nejstarší podobou dorozumívání mezi organismy – používají ji i jednobuněčné organismy žijící ve vodním prostředí. Na souši dominují chemické komunikaci malé, vzduchem se šířící molekuly – feromony, které příjemci vnímají s pomocí čichu. A v rámci hmyzu je pak především hmyz společenský, který dokonale ovládl využití feromonů pro složitou komunikaci uvnitř (a nejen uvnitř) svých hnízd. V naší ukázce návštěvníkům předvedeme, jak společenský hmyz, konkrétně termiti, využívá svých schopností chemické komunikace ke značení cest za potravou a zpět do rodné kolonie.

web: www.uochb.cz

NTK
Národní technická knihovna
Přednášky, filmy, exkurze i program na Kulaťáku

Národní technická knihovna nabídne návštěvníkům Festivalu vědy možnost interaktivní prohlídky budovy knihovny pomocí speciální aplikace pro mobilní telefony. Aplikace provede zájemce po nejzajímavějších místech budovy a formou hry se dozví více o činnosti NTK. Ve stánku NTK si pak zájemci mohou vyrobit originální placku se spínacím špendlíkem pro připnutí na tričko nebo batoh a vytvořit si jí podle vlastního přání. Nabídneme jim zde také vyzkoušet si 3D brýle s trojrozměrným zobrazením knihovny, kterou si tak mohou virtuálně "projít".

web: www.techlib.cz

NTK
Národní technická knihovna
Inspirujte se v ČEZ Energy Zóně

Pokud nemáte možnost dostat se do nejzajímavějších nebo nepřístupných provozů elektráren Skupiny ČEZ, můžete do nich nahlédnout přímo z centra Prahy v naší oranžové ČEZ Energy Zóně prostřednictvím virtuálních prohlídek.

Můžete si u nás zahrát zajímavé hry a pořídit si super fotku v našem fotokoutku.

Zajímá vás, jak vidí fyziku žáci druhého stupně základních škol a středoškoláci? Prostřednictvím projektu „Vím proč“ vás přesvědčí, že fyzika není žádná složitá věda. Chcete se dozvědět ještě více? Pak určitě přivítáte informace o vzdělávacím portálu „Svět energie“.

Zastavte se.

web: www.cez.cz

Valeo
Valeo
Chytrá auta jsou na cestě k Vám!

Valeo má v České republice tři výrobní závody – v Humpolci, Žebráku a Rakovníku a jedno vývojové centrum v Praze. V našich výrobních závodech vyrábíme produkty zabezpečující teplotní komfort v kabině vozu: klimatizační jednotky, kompresory, výparníky a kontrolní panely na jejich ovládání v kabině. R&D centrum v Praze se zaměřuje kromě technického vývoje těchto produktů také na vývoj senzorů, softwaru a systémů pro autonomní auta. Příklady těchto asistenčních systémů jsou parkovací asistenty, kamery, automatické nouzové brzdění, hlídání mrtvého úhlu nebo adaptivní tempomaty.

Na Festivalu vědy budete mít možnost zhlédnout prototypy chytrých aut a poznat, jak fungují jejich „očí“ a „uší“. Technologie vám představí špičkoví vývojáři z výzkumného centra v Praze, kde pracují na zvyšování bezpečnosti automobilů. Pomocí senzorů na bázi radarů, ultrazvuku, laserových skenerů a kamer monitorují okolí vozidla, zejména pak další pohybující se objekty, jako vozidla, chodce, cyklisty, motocykly apod. Informace z těchto senzorů pak skládají dohromady, a pokud detekují nebezpečnou situaci, na kterou řidič nereaguje, zasáhne elektronika do řízení vozidla, aby se zabránilo nehodě či aby se snížili její dopady na životy a zdraví. Odborníci firmy Valeo pracují jak na vývoji nových generací senzorů a jejich funkcí, tak i na aplikacích dle požadavků našich zákazníků – předních světových automobilek. Výsledky testují na autech jak na našem uzavřeném testovacím okruhu nedaleko Prahy, tak v reálném provozu.

web: www.valeo.cz

Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Úřad průmyslového vlastnictví ČR
Jak chránit své duševní vlastnictví pomocí patentu?

Úřad průmyslového vlastnictví
Je to český patentový a známkový úřad. Za každým vynálezem se skrývá duševní vlastnictví. Co jsou to patenty, ochranné známky a průmyslový design? To se můžete dozvědět na našem stánku.

A na co se můžete na Festivalu vědy těšit?
Na stánku zjistíte, co musí váš nápad splňovat, abyste se mohli chlubit, že jste vlastníkem patentu?
A dá se chránit i to, že výrobek má zajímavý tvar? V kvízech a dalších hrách si vyzkoušíte, jestli poznáte slavné vynálezce a jejich patenty. Uvidíte, jaké nápady můžeme najít v patentových databázích. Naučíme vás, jak je vyhledat. Ukážeme vám i další zajímavé databáze. A budete se nás moci zeptat na všechno, co byste chtěli o patentování vědět.

web: upv.cz

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Unipetrol
Zažijte chemii na stánku Unipetrol!

Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů. Přijďte si užít technologické interaktivní hračky, vyrobit si placku s vaší fotkou a také si zasoutěžit o ceny. Na stánku Unipetrol bude o zábavu postaráno! Veškeré informace také na Facebooku Zažij chemii www.facebook.com/zazijchemii.

web: www.unipetrol.cz

Česká televize – přenosový vůz HD3
Česká televize
Triky s klíčovacím pozadím

Česká televize (ČT) je jedinou českou veřejnoprávní televizí poskytující své vysílání celoplošně na území Česka. Je zřízena zákonem o České televizi. Jako médium veřejné služby má zajišťovat všem občanům přístup k informacím, kultuře, vzdělání a zábavě. Sídlí v Praze na Kavčích horách.

Co můžete vidět ve stanu ČT?
Víte, co je to green screen? Předpověď počasí, Zprávičky, pohádka Anděl Páně nebo třeba seriál Sám v muzeu – všude tam se při natáčení využívá klíčovací pozadí neboli green screen. Proč se používá, proč je zelené, a ne třeba růžové, a jaká je škála možností jeho využití? Lze s jeho pomocí trikově vložit do natočené scény například postavu nebo dokonce celé město? Přijďte se podívat na praktické ukázky a vyzkoušejte si práci s těmito efekty, bez kterých se už současná moderní vizuální tvorba neobejde.

web: www.ceskatelevize.cz

Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Živá univerzita!

Fakulta lesnická a dřevařská
Poskytuje komplexní třístupňové vzdělání v oblasti péče o les a racionálního hospodaření s jeho zdroji, včetně následného využití dřeva jako obnovitelného zdroje cenného přírodního materiálu. Působí také jako mezinárodně uznávané vědecko-výzkumné pracoviště. Studenti získávají vynikající teoretickou a praktickou průpravu pro špičkové pracovní uplatnění v lesnickém a dřevozpracova- telském průmyslu i výzkumu.

Na festivalu jsme si pro vás připravili ukázku bezpilotních vrtulníků.

web: www.fld.czu.cz

Fakulta životního prostředí
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze je uznávanou institucí pro její multioborový přístup při řešení problematiky ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Poskytuje komplexní vzdělání v širokém spektru oborů od bakalářského přes magisterský po doktorský stupeň. Svým zaměřením reaguje na nejmodernější vzdělávací trendy a na poptávku praxe. Absolventi FŽP jsou žádanými profesionály ve státní správě i v soukromém sektoru.

Na Festivalu vědy představíme interaktivní formou své inovace, moderní techniku i osvědčené postupy – naučíme vás chránit životní prostředí.

web: www.fzp.czu.cz

Mobilní planetárium
Mobilní planetárium Praha
Sférické projekce zábavně-vzdělávacích filmů a full-dome show

Mobilní planetárium je dynamicky se rozvíjející mezinárodní rodinná společnost, založená v roce 2012 v Ostravě panem Evženem Prožerinem jako první mobilní planetárium v České republice, tedy »planetárium, do kterého nemusíte chodit, ale které přijede k vám«. Naším hlavním lákadlem je digitální sférické kino umožňující filmový pohled v 360° úhlu, díky němuž přinášíme divákům velmi efektní audiovizuální představení, která jsou určena malým i velkým divákům, školám i široké veřejnosti. Jedná se nejen o výukové a dokumentární filmy, ale také o čistě zábavní atraktivní show s 3D efektem.

Naším cílem je popularizace přírodních a astronomických věd v každé věkové kategorii, zejména však na základních a středních školách. Uvědomujeme si totiž, že zájem o technické obory je každým rokem nižší a to se musí co nejrychleji napravit. Jsme tady, abychom uskutečnili první důležité kroky v této změně!

Na festivalu seznámíme děti/žáky/studenty srozumitelnou a snad i zábavnou formou s problematikou fyziky, astronomie, chemie, ekologie a dalších a ukážeme jim, že s dobrým příkladem není jejich pochopení, tak obtížným úkolem.

web: www.mobilniplanetarium.cz

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky

Fyzikální ústav AV ČR
Je největším ústavem Akademie věd a zaměřuje se na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. Současný program ústavu zahrnuje šest oblastí: fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku, fyziku plazmatu a laserovou fyziku.

Co se u nás na Festivalu vědy dozvíte?
Například to, jak vypadají dráhy protonů, částic alfa, elektronů a mionů, či jak fungují moderní detektory a systémy na zpracování dat na urychlovači LHC a observatořích Pierra Augera a CTA. Poznáte lasery jako unikátní zdroje světla, které mají široké využití ve výzkumu i průmyslu. Uvidíte vlastnosti nových materiálů a přeměny jejich stavů, zjistíte, co je to spintronika a k čemu nám bude dobrá. Proč jsou motýli barevní a jak jejich křídla a jiné fotonické nanostruktury vypadají pod elektronovým mikroskopem nebo jak se dají léčit rány pomocí plazmatu.

web: www.fzu.cz

Městská policie hl. m. Prahy – oddělení prevence
Městská policie hl. m. Prahy – oddělení prevence
Řidičák nanečisto!

Městská policie hl. m. Prahy – oddělení prevence
Vznik Městské policie hl. m. Prahy se datuje k 11. květnu 1992.
Oddělení prevence nabízí mimo jiné velmi široké spektrum preventivních aktivit směřujících k široké veřejnosti. Jedná se zejména o oblast poradenství a prezentaci Městské policie hl. m. Prahy na výstavách, v tisku, rozhlase a televizi, na celopražských akcích pořádaných Městskou policií hl. m. Prahy, na akcích pořádaných jednotlivými městskými částmi hl. m. Prahy, občanskými sdruženími či jinými organizacemi.

Na Festivalu Vědy si mohou návštěvníci vyzkoušet "řidičák nanečisto“, simulaci dopravních situací, jízdu na dopravním hřišti, projdou "řidičskou zkouškou" a obdrží i „řidičský průkaz“.

web: www.mppraha.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Tajuplný svět rostlin...

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
Sídlí v Praze a Olomouci. Jeho zaměstnanci se zabývají výzkumem hormonálních regulací, rozmnožováním rostlin i přenosem signálu v rostlinných buňkách společně s výzkumem fyziologie stresu. Olomoučtí vědci navíc dokážou přečíst genetickou informaci různých obilnin (hlavně ječmene a pšenice) a zabývají se genetickou rozmanitostí banánovníků. Z aplikovaných výsledků stojí za zmínku šlechtění jabloní odolných proti strupovitosti a padlí jabloňovému a také omlazující krémy využívající služeb látek podobných rostlinným hormonům.

A co můžete na Festivalu vědy navštívit?
Určitě nesmíte vynechat naši interaktivní expozici, v níž budete moci nahlédnout do tajuplného světa rostlin a zúčastnit se soutěže o zajímavé ceny. Uvidíte rostliny pěstované ve skle a pomocí mikroskopu se seznámíte s tím, jak vypadá rostlinná buňka.

web: www.ueb.cas.cz
Facebook: www.facebook.com/UEBavcr

Techmania Science Center
Techmania Science Center
Buďte zVĚDAvý. Experimentujte!

Ve dvou stoletých budovách bývalých Škodových závodů v Plzni se nachází moderní centrum plné interaktivních exponátů, projekcí a experimentů, které si každý může vyzkoušet a osahat bez obav, že by něco rozbil. Můžeme zkoumat, pozorovat, mačkat, otáčet, házet, objevovat, bavit se a při tom všem se současně učit. Naleznete zde i jediné 3D planetárium v České republice. Použijte všechny smysly a užijte si celý den plný zábavného poznávání světa kolem nás.

Na Festivalu vědy naleznete odpovědi např. na následující otázky: Víš jak chladný je tekutý dusík nebo za jak dlouho vyběháš tabulku čokolády? Přijď to zjistit do Techmanie.

web: www.techmania.cz

Masarykova střední škola chemická
Masarykova střední škola chemická
Sirupus simplex

Masarykova střední škola chemická, známá i jako "Křemencárna", patří mezi nejstarší průmyslové školy v Praze. V současné době se zde vyučuje obor aplikovaná chemie se zaměřením na syntézu a výrobu léčiv, forenzní analýza nebo klinická a toxikologická analýza. Žáci školy jsou připravováni pro praxi i pro studium na vysokých školách. Obory vzdělávání jsou koncipovány ve spolupráci s vysokými školami a odbornou praxí, což zaručuje dobré uplatnění absolventů na trhu práce i při dalším studiu na vysokých školách.

Sirupus simplex, enterosolvens, obductus, retardatus, effervescens, unguentum. Co to všechno znamená, Vám vysvětlí a předvedou žáci Masarykovy SŠ chemické.

web: www.mssch.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomická v Praze
Všechno kolem nás souvisí s ekonomikou

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Nabízí kvalitní vzdělání na všech stupních vysokoškolského studia v nejširším spektru ekonomických oborů. Absolventi VŠE na pozicích managementu státních a soukromých institucí ovlivňují vývoj naší země. Přidej se k nám!

Všechno kolem nás, i běžné věci každodenní potřeby, souvisí s ekonomikou. Přijďte se přesvědčit! Během Festivalu vědy můžete vyzkoušet, jak jsou zabezpečeny bankovky proti padělání. Ukážeme vám celou řadu ochranných prvků, které nejsou pouhým okem viditelné. Pro zájemce budou dále připraveny kvízy z oblastí, pro které je jedno zásadní společné heslo – peníze. Peníze, které hýbou světem kolem nás!

web: www.vse.cz

Národní technické muzeum
Národní technické muzeum
Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně

Národní technické muzeum (NTM) je největší českou institucí specializovanou na muzejní exponáty technického charakteru. Bylo založeno roku 1908 jako Technické muzeum pro Království české z iniciativy technické inteligence. V říjnu 2013 byla budova muzea na Letné, jejíž stavba začala v roce 1938, otevřena po rekonstrukci. Muzeum nyní představuje staletí technického důvtipu v 19 stálých expozicích a množství krátkodobých výstavních projektů. V současnosti Národní technické muzeum spravuje 75 000 sbírkových předmětů, jež jsou základem nejen pro výstavní, ale i pro vědeckou činnost muzea.

Prezentace Národního technického muzea na Festivalu vědy představí stěžejní výstavu NTM letošního roku "Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně", která seznamuje návštěvníky s historií i se současností protetiky, ukazuje možnosti, perspektivy i meze náhrad lidského těla a zachycuje jedinečnost výsledků propojením jednotlivých oborů medicíny, vědy a techniky. Předvedeny budou ukázky z výstavy i edukační aktivity, které na výstavě probíhají. Vyzkoušíte si, jak je možné eliminovat oční vady, seznámíte se s nejmodernějšími materiály, které dnes v protetice používají, a zjistíte, jak se v současnosti v tomto oboru uplatňuje 3D tisk.

web: www.ntm.cz

Kriminalistický ústav Praha
Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky
Nábojnice hovoří

Kriminalistický ústav Praha je jedním z nejstarších specializovaných policejních útvarů s celostátní působností. Je zapsán ve II. oddílu Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pro obory kriminalistika, elektrotechnika, chemie, písmoznalectví a strojírenství. Zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření zejména pro orgány činné v trestním řízení, podílí se na výchově a vzdělávání špičkových specialistů. Nezastupitelný je podíl ústavu v oblasti vědeckého výzkumu, vývoji a zavádění nových metod a postupů do kriminalistickotechnické a znalecké praxe. Na dobré úrovni je také mezinárodní spolupráce zejména v rámci ENFSI (Evropská síť forenzních institucí), kde znalci ústavu patří k respektovaným a uznávaným odborníkům.

A co jsme si pro vás na festivalu přichystali?
Každá zbraň na světě je individuální a tato její vlastnost se odráží i na vystřelených nábojnicích a střelách. Balistické zkoumání v kriminalistice pomáhá určit, která konkrétní zbraň byla použita ke spáchání dané trestné činnosti. Návštěvníci Festivalu vědy si budou moci prohlédnout povrch střely a vystřelené nábojnice pod mikroskopem a některé zajímavé zbraně pocházející ze studijní sbírky Kriminalistického ústavu Praha.

web: www.policie.cz/kriminalisticky-ustav-praha.aspx

Univerzita Karlova
Univerzita Karlova
Přehled fakultních programů

Pražskou univerzitu založil český a římský král Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348 jako první z vysokých učení na sever od Alp a na východ od Paříže. Univerzita Karlova tak náleží k starým evropským univerzitám. V současnosti se skládá ze 17 fakult.

A které fakulty UK se představí na festivalu a čím se budou prezentovat?

FTVS UK (Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy)
Fakulta vám nabídne hodnocení předpokladů pro pohybovou zátěž a posouzení aktuální hmotnosti s možností návrhu intervenčního programu pro úpravu hmotnosti. Rovněž tak budete hodnotit stav svalového aparátu jako nezbytného předpokladu pro kultivaci zdatnosti a tím i ovlivnění životního stylu, hlavně pak změnu ze sedavého na aktivní.

FF UK (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Projdete si kvízem, vyfotíte se jako slavní absolventi FF UK a vyzkoušíte si, že slova a věci nejsou v úplně náhodném vztahu.

MFF UK (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy)
Předvede vám nejzajímavější experimenty: z optické oblasti například jevy týkající se polarizace světla, barev nebo laserů a diod; tekutý dusík s teplotou přibližně -196°C dovolí pozorovat např. supravodivou levitaci nebo vlastnosti materiálů při nízkých teplotách; stranou nezůstanou ani efekty doslova horké.

PřF UK (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)
a) ukáže, že "chemie" je všude kolem nás a možná vás ovlivňuje víc, než byste čekali
b) podniknete geologickou dobrodružnou cestu až do samotného středu Země, při které se potkáte s atomy i obřími skálami, hmotou zcela vychladlou či teplou tisíce stupňů, starou miliardy let či vzniklou minulý týden
c) vydáte se na pátrání po tajemstvích přírody, která vás často překvapí nečekanými souvislostmi (DNA, bílkoviny, buňky, viry, mikroorganismy, rostliny i živočichové, člověk a jeho svět)
d) uvidíte vybrané ukázky toho, jak geografové a demografové vnímají svět – netradiční pohled na známá místa, populace nebo mapy. Přijďte si vyzkoušet vlastní znalosti a dozvědět se více o geografii.

LF UK Plzeň (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni)
Se studenty ze spolku Life Saving Support nacvičíte poskytování první pomoci. Poučíte se o správném přístupu ke zraněným, studenti vám předvedou resuscitační techniky na figurínách a zacházení s přístrojem AED (automatický externí defibrilátor). K atraktivní výuce první pomoci využijí studenti i tzv. „maskování“, kdy s pomocí různých materiálů vymodelují na dobrovolnících věrohodně vyhlížející napodobeniny zlomenin, popálenin, cizích těles v ráně a jiných zranění.

KTF UK (Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy)
Seznámíte se, jak umělci v historii poznávali lidské tělo nebo jaké informace o jeho bádání skrývají historické prameny. Naučíte se také kriticky vyhodnotit umělecké dílo či přečíst historický text.

FaF UK (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové)
Farmaceut není jen lékárník. Jaké disciplíny musí ovládat? Víte, jak dlouho trvá vývoj nového léčivého přípravku? Navštivte náš stánek a my seznamte se nejen s celým procesem vývoje léku, ale také s dalšími disciplínami, které farmaceut ovládá. Budete si tak moci vyzkoušet rozeznat léčivé a jedovaté rostliny, či vyrobit tobolky. Dozvíte se, jak (ne)fungují antibiotika na některá onemocnění.

LF UK (1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
Vyzkoušíte si operaci klíčovou dírkou, naučíte se anatomii zábavnou formou a zjistíte, jak se intubuje a odebírá krev.

3. LF UK (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy)
Věda pro zdraví – Na kořeny zubů. Přijďte se podívat na naše modely zubů, zkusit si je vyčistit různými vhodnými pomůckami a stát se na chvíli dentální hygienistkou. Každé zuby potřebují odlišnou péči, jinak se ošetřují dětské zuby, jinak dospělé (stálé) zuby a jinak čistíme protetické práce (korunky, můstky, implantáty, snímací náhrady).
Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a dozvědět se více. Pro statečné bude připravena „kouzelná tabletka“ a zubní kartáček.

PedF UK (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy)
1. Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK připravila pro festival aktivity pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ základních zábavné aktivity a hry. Odhalí např. pravidelnosti v aritmetických strukturách, ve sčítacích trojúhelnících atd. Dále budou nabídnuty úlohy na geoboardu (čtverečkovaném papíře), úlohy ze skládání z papíru, z oblasti pokrývání roviny parketami…
2. Spolek Drosophila při PedF UK vám ukáže, že i věda dokáže být zábava! Máme pro vás připravené úkoly, jako jsou například Kouzelné bylinky, Cukrkvíz, Faraonovi hadi, Lávová lampa a mnoho dalších! Můžete se také těšit na odměny. Přijďte a přesvědčte se sami!
3. Katedra informačních technologií a technické výchovy. Na našem stánku naleznete pracoviště s virtuálním prostředím, robotické hrátky nebo závody Sphero. Vyzkoušet si můžete detektivní multimediální webovou hru a možná se i projít ve virtuálním světě


web: www.cuni.cz

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP) - Golem
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP)
Golem - záchranářský kamion pro hromadná neštěstí

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP) vznikla v roce 1857 a je jednou z nejstarších záchranných služeb na světě. Denně zasahuje u průměrně 350 případů, z nichž přibližně 40 je skutečným ohrožením života a vyžaduje urgentní zásah lékaře. Páteří záchranné služby jsou dvě rovnocenné složky. Jednou z nich je zdravotnické operační středisko – tzv. dispečink. Druhým pilířem záchranné služby je výjezdová složka – tedy posádky v sanitních vozech.

GOLEM
Na Festivalu vědy budete mít možnost si „osahat“ 33tunového Golema, malou nemocnici na kolech, kde vám operátorky ukážou, jak vypadá jejich práce, záchranáři vás naučí první pomoc a ještě dostanete malý dárek.

web: www.zzshmp.cz

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Poznejte tzv. zelenou chemii

Na Ústavu chemických procesů (ÚCHP) AV ČR se řeší mimo jiné otázka komplexního využití biomasy pomocí ekologicky šetrných postupů tzv. zelené chemie v rámci Centra kompetence pro výzkum biorafinací (BIORAF) a v rámci AV21 Potraviny pro budoucnost se zabýváme vývojem nových bezodpadových a šetrných technologií.

Na Festivalu vědy ÚCHP představí, jak se pěstuje biomasa a zpracovávají odpadní materiály mikrobiálního, rostlinného a živočišného původu za účelem získání potravin, doplňků stravy, krmiv, hnojiv, či stimulátorů růstu hospodářských plodin. Ukážeme vám, že chemie je všude kolem nás a i kuchyně se může stát chemickou laboratoří! Uvidíte světelné a barevné efekty potravin, vyzkoušíte si, jak vás mohou klamat smysly, dozvíte se, jaké potraviny použít pro chemický experiment a vše si sami vyzkoušet.

web: www.icpf.cas.cz

ABC
Časopis ABC
Přijďte si pro "Ábíčko"

Tradiční vědeckotechnický časopis ABC, který v příštím roce oslaví už 60. výročí svého založení, je určen především dětem druhého stupně základních škol.

Na stánku na Festivalu vědy nabídne setkání s redaktory, diskuzi o současném i historickém ABC a rozdávání remitendních výtisků.

web: www.abicko.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Alšovo nábřeží, Praha 1
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Alšovo nábřeží
Omamné, povzbuzující, halucinogenní rostliny?

"Alšák" je střední zdravotnická škola, jediná v regionu „technicky zaměřená“. Škola se nachází v centru Prahy u stanice metra Staroměstská a nabízí studium v perspektivních oborech, jejichž absolventi jsou vyhledáváni na trhu práce. Škola nabízí tyto maturitní studijní obory: laboratorní asistent, oční optik, asistent zubního technika, aplikovaná chemie.

Letos jsme si pro vás připravili rostlinné drogy
Po celá staletí totiž lidé vyhledávají některé rostliny pro jejich omamné, povzbuzující, halucinogenní či uklidňující účinky. Jejich užívání patřilo a mnohde ještě patří k běžnému životu. Studenti oboru aplikovaná chemie vás přesvědčí, že mezi rostlinné drogy nepatří pouze konopí indické, durman obecný, kokainovník pravý nebo tabák viržinský, ale i šalvěj divotvorná, máta peprná nebo len setý. Připraven bude také kvíz, ve kterém si můžete ověřit své znalosti o léčivých rostlinách.

web: www.szspraha1.cz

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Hasiči jak je neznáte

Mezi hlavní úkoly oddělení chemické služby patří zajištění výjezdů k zásahům s chemickým nebezpečím. Patří mezi ně zejména detekce oxidu uhelnatého, neznámý zápach, nebezpečné zásilky, varny drog nebo znečištění vodních toků v některých případech spojených i s úhynem ryb.

O každodenních činnostech a používané technice se budete moci dozvědět na Festivalu vědy.

web: www.hzscr.cz

VOŠIS a SŠEMI
Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
VOŠIS a SŠEMI se představují

Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky vznikla spojením dvou úspěšných škol - Vyšší odborné školy a Střední školy slaboproudé elektrotechniky na Praze 9 a Vyšší odborné školy informačních služeb na Praze 4.
Tato fúze proběhla k datu 1. 7. 2017. Škola poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech vyššího odborného vzdělávání a pěti oborech středoškolských (maturitních, učebním oboru, dále škola poskytuje možnost zkráceného a nástavbového studia). Vyučované obory jsou zaměřeny na informatiku, elektrotechniku, multimédia, grafiku, přenosové a síťové technologie, zabezpečovací techniku a bezpečnostní technologie a interaktivní grafiku a vizualizaci. Jeden z oborů je zaměřen na informační management.

Co uvidíte na festivalu?
Na Festivalu vědy představuje VOŠIS a SŠEMI své obory vzdělávání, kamerové a bezpečnostní systémy. Těšit se můžete na prezentaci studentských výrobků z oblasti elektrotechniky a multimediální tvorby.

web: www.sssep9.cz a www.vosis.cz

Tento web používá ke správné funkci soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Nastavení "cookie" na této webové stránce jsou nastaveny na "povolit cookies", aby vám bylo zaručeno co nejlepší procházení. Chcete-li i nadále používat tuto webovou stránku bez změny nastavení souborů cookie nebo bez stisknutí tlačítka "Souhlasím" dole, dáváte k tomu automaticky souhlas.

Zavřít